Модерен Мениджмънт

КАНБАН - УСПЕШНА ЕВОЛЮЦИОННА ПРОМЯНА ЗА ВАШИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС

КАНБАН - УСПЕШНА ЕВОЛЮЦИОННА ПРОМЯНА ЗА ВАШИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН БИЗНЕС

Канбан оптимизира съществуващия процес посредством серия от постепенни еволюционни промени. С Канбан липсва планирана инициатива, оценяване и крайни изявления от типа на : "Най-накрая станахме Agile". В идеалния случай "накрая" изобщо не съществува. Вместо него организацията следва един непрекъснат процес, който стимулира постепенните промени. В резултат на това, настъпва постепенна трансформация към кайзен култура. Тази книга отговаря на въпросите: Какво е Канбан? Защо трябва да ползваме Канбан? Как да подходим при въвеждането на Канбан? Как да разпознаем възможностите за подобрение и как ги използваме.

Дейвид Дж. Андерсън е пионерът, който въвежда Канбан за първи път в Майкрософт през 2004 г., като от тогава насам постоянно го развива. Канбан е книга, която представя неговите виждания за този нов вълнуващ метод за управление на промяната. Канбан ще направи вашата организация по-зряла и по-гъвкава, срещайки минимална съпротива.