Модерен Мениджмънт

ЕЛИАХУ М. ГОЛДРАТ

ЕЛИАХУ М. ГОЛДРАТ

Елиаху М. Голдрат или Ели Голдрат е международно признат лидер в разработването на нови бизнес мениджмънт теории и системи. Неговият опит се разпространява от редица консултанти и преподаватели по цял свят и се прилага в едни от най-големите корпорации като IBM, Procter & Gamble, AT&T, NV Philips, ABB и Boeing. Нестандартен, провокативен, човекът, който развенчава установени теории, д-р Ели Голдрат стимулира своята аудитория да анализира в дълбочина всеки един бизнес процес, за да може да го погледне от друг ъгъл и по-нов начин.

ЦЕЛТА, неговата най-добре продава бизнес книга, разказана като роман, представя Теорията на ограниченията (TОС). Теория на ограниченията е един цялостен метод за подпомагане на бизнеса да подобри своя модел на работа: какво да промени – не всичко е за смяна, как да го промени – кои са лесните, практически решения и как да се стигне до промяната – преодоляване на придобитата съпротива към всяка промяна.

Д-р Ели Голдрат е автор на поредица от книги на подобна тема, като ТОВА НЕ Е КЪСМЕТ (IT’S NOT LUCK) и CRITICAL CHAIN. Последната му книга ИЗБОРЪТ (THE CHOICE), за кратко време става номер 1 бестселър в Япония. Ели Голдрат е съавтор в много научни списания и бизнес издания.

Д-р Ели Голдрат е основател и председател на Goldratt Group (Goldratt Schools, Goldratt Marketing and Goldratt Consulting). Goldratt Group доразви Теорията на ограниченията с т.нар. VIABLE VISION – платформа за подобряване производителността и доходността на бизнеса. VIABLE VISION предоставя ясна стратегия и съвсем конкретна тактика за: повишаване ефективността на процеса на вземане на решение, подобряване на комуникацията и синхронизация на процесите в една организация. Резултатът е безпрецедентна производителност и печалба във всички аспекти от работа на компанията.