Модерен Мениджмънт

Да намалим наполовина размера на партидите!

Да намалим наполовина размера на партидите!

...Навън е зората на новия ден, който той вече беше видял в Сингапур. Излязох, за да си взема кафе и пред машината за кафе се засякохме със Стейси.
- Здравей – казва тя. – Чух, че вчера в главния офис всичко е минало доста добре за нас.
- Да, не беше зле – казвам аз. – Опасявам се обаче, че трябва да стане чудо, за да убедим Пийч, че нашите подобрения са устойчиви в дългосрочен план. Но снощи говорих с Джона.
- Каза ли му за нашия напредък? – пита ме тя.
- Да. И той предложи да опитаме с както той го нарече „следващата логична стъпка.“
Виждам как на лицето й се появи нервна усмивка.
- И каква е тя?
- Да намалим наполовина размера на партидите на широките места – отговарям й аз.
Стейси отстъпва малко назад мислейки. После ми задава въпроса:
- Но защо?
Аз й отговарям с усмивка:
- Защото накрая ще правим повече пари.
- Нищо не разбирам – казва тя. – Как ли ще ни помогне това?
- Хей, Стейси, ти си човекът, който отговаря за контрола на материалните запаси – й казвам аз. – Ти ми кажи какво ще се случи ако намалим наполовина размерите на партидите.
Докато мисли, тя отпива голяма глътка кафе. Веждите й се свиват от умственото напрежение и след това казва:
- Ако намалим размерите на партидите наполовина, тогава предполагам, че по всяко време половината от текущото незавършено производство ще се намира в цеховете. И вероятно това означава, че ще ни трябва само половината от текущата инвестиция в незавършено производство, за да се поддържа завода работещ. Ако се уговорим с външните фирми, с които работим, вероятно бихме могли да намалим наполовина всички материални запаси. А като намалим всички материални запаси наполовина, ние намаляваме и парите, които са вързани под формата на материални запаси, което ще облекчи напрежението върху паричния поток.
Аз кимам всеки път, когато тя завърши поредното си изречение и накрая казвам:
- Точно така – този пакет от ползи.
- Но за да се възползваме от тези ползи напълно, ние ще трябва да накараме нашите доставчици да увеличат честотата на доставките ни и да намалим количеството на всяка доставка. Това ще означава водене на преговори с отдел „Снабдяване“, а аз не съм сигурна, че всички външни фирми ще участват – казва тя.
- Това е нещо, над което ние бихме могли да поработим – й отговарям аз. – Накрая ще участват всички, защото това е в тяхна полза, както и в наша.
- Но ако ние преминем към по-малки размери на партидите – казва тя, присвивайки очи в цинично изражение, - това няма ли да означава, че ще се налага да правим повече настройки на машините?
- Разбира се – казвам аз. – Не се притеснявай за това.
- Да не се …?
- Точно така – не се притеснявай за това.
- Но Донован…
- Донован ще се справи страхотно дори и с малко повече настройки – й казвам аз.
- А, и между другото, освен този, който ти спомена, има и още един набор от преимущества, от които можем да се възползваме почти незабавно.
- Какъв е той?
- Наистина ли искаш да знаеш?
- Разбира се, че искам.
- Добре, свикай среща с другите и ще го кажа едновременно на всички.