Модерен Мениджмънт

Един час, спестен при широко място, е мираж

Един час, спестен при широко място, е мираж

...Ами времето за правене на настройките? – пита той. – Вие можете да намалите наполовина размера на партидите, но тогава ще увеличите двойно броя на настройките. Ами влаганият труд? За да поддържаме ниски оперативните разходи, ние трябва да пестим от настройките.
- Добре, знаех си аз, че ще стане дума и за това – им казвам аз. – Вижте сега, време е да поразсъждаваме над това внимателно. Снощи Джона ми каза, че има правило, съотвестващо на онова правило за единия час, загубен на тясно място. Спомняте ли си го? Един час, загубен на тясно място, означава един час, който е загубен за цялата система.
- Да, аз си го спомням – казва Боб.
Аз им казвам:
- А правилото, което той ми съобщи снощи е, че един час, спестен при широко място, е един чист мираж.
- Мираж! – възкликва Боб. – Какво имаш предвид като казваш, че няма такова нещо като един спестен час при широко място? Ами че спестеният един час, си е един спестен час!
- Не, не е – му отговарям аз. – Откакто започнахме да се възпираме да пускаме материали в производството докато тесните места не са готови да ги поемат, сега при широките места имаме време, през което те бездействат. И затова е направо перфектно подходящо да правим повече настройки на широките места, защото така намаляваме времето, през което тези машини ще бездействат. Пестенето от настройките на машини на широките места не прави системата ни по-продуктивна. Че сме спестили време и пари – това е илюзия. Даже и да удвоим броя на настройките, пак няма да запълним времето, през което те бездействат.
- Добре, добре – примирява се Боб. – Май разбрах какво имаш предвид.