Модерен Мениджмънт

Как ще оптимизирате работата на тесните места?

Как ще оптимизирате работата на тесните места?

...В момента Боб Донован издава разни шумове, опитвайки се да се намеси в разговора.
- Извинете ме, но аз си мислех, че тесните места са лошо нещо – казва той. – Те трябва да се премахват където е възможно, нали така?
- Не, тесните места не са непременно лоши или добри – казва Джона. - Те просто са реалност. Това, което ви предлагам аз е там, където ги има, задължително да ги използвате, за да контролирате потока през системата към пазара.

...

Да се увеличи капацитета на завода означава да се увеличи капацитета само на тесните места.
- Имате предвид да ги превърнем в широки места ли? – пита Стейси.
- Не, съвсем не – отговаря той. – Тесните места си остават тесни места. Това, което трябва да направим, е да намерим достатъчно капацитет за тесните места, за да се изравнят те с търсенето.

...

- И къде ще го намерим този капацитет? – пита Боб. – Да нямате предвид, че той стои и ни чака ей така и ние можем да отидем и да си го приберем?
- Всъщност да – казва Джона. –Ако вие сте като повечето производители, значи ще имате капацитет, който е останал скрит за вас, защото мисленето ви не е правилно.

...

Как ще оптимизирате работата на тесните места? Има две принципни теми, върху които трябва да се концентрирате...Първо, трябва да бъдете сигурни, че при тесните места не се губи време. А как се губи времето на едно тясно място? Единият начин е тясното място да не работи по време на обедната почивка. А другият начин е да обработва части, които вече са дефектни или ще станат дефектни заради немарлив работник или слаб контрол на качеството на процеса. А трети начин да загубите време при тясното място е да го накарате да работи върху части, които не ви трябват.
- Резервни части ли имате предвид? – пита Боб.
- Имам предвид всичко, което е извън текущото търсене – отговаря той. – Защото какво се случва когато сега трупате складови наличности, които няма да можете да продадете месеци наред за вбъдеще? Вие жертвате настоящи пари за бъдещи пари. Въпросът е дали вашият паричен поток ще може да издържи при това положение? Във вашия случай абсолютно не.
- Той е прав – съгласява се Лу.
- Тогава карайте тесните места да работят само върху онова, което ще допринесе за оборота днес, а не чак след девет месеца – казва Джона – Това е единият начин да се увеличи капацитета на тесните места. Другият начин е да отнемете част от натовареността на тесните места и да я пренесете върху широките места.
- Да, но как да стане това? – питам аз.
- Ето затова аз ви задавах онези въпроси, когато бяхме навън в завода – казва той. – Наложително ли е всички части да бъдат обработвани от тесните места? Ако не, тези при които не се налага, могат да бъдат преместени за обработка от широки места. А резултатът е, че печелите капацитет при тясното място. Втори въпрос: имате ли други машини, които да извършват същия процес? Ако на разположение имате такива машини или фирма с подходящо оборудване, можете да отнемете от товара на тясното място. И отново ще спечелите капацитет, който ви дава възможност да повишите оборота.