Модерен Мениджмънт

ЕДИН ЗАВОД, В КОЙТО ВСЕКИ РАБОТИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ, Е МНОГО НЕЕФЕКТИВЕН!

ЕДИН ЗАВОД, В КОЙТО ВСЕКИ РАБОТИ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ, Е МНОГО НЕЕФЕКТИВЕН!

"- Добре, нека да видим дали ще мога да ти помогна да разбереш с няколко основни въпроси и отговори. Първо ми кажи когато видиш, че някой от твоите работници бездейства, дали това е добре или е зле за компанията?
- Зле е, разбира се – отговарям аз.
- Винаги ли?
Усещам, че въпросът е подвеждащ.
- Ами …трябва да им правим и профилактика …
- Не, не, не …аз ти говоря за работник в производството, който не работи, защото няма продукт, върху който да се работи.
- Да, това винаги е лошо – казвам аз.
- Защо?
Аз се изсмивам:
- Не е ли очевидно? Защото е загуба на пари! Какво се очаква да правим ние? Да плащаме на хората за нищо ли? Не можем да си позволим време за бездействие. Нашите разходи са прекалено високи, за да го толерираме. Това е неефективност или ниска продуктивност, без значение как я измерваш.
Той се навежда напред сякаш ще ми прошепва голяма тайна.
- Нека ти кажа нещо – казва той. – Един завод, в който всеки работи през цялото време, е много неефективен.
- Моля? Би ли повторил?
- Ти ме чу добре.
- Но как можеш да докажеш това? – питам аз.
- Ти вече си го доказал с твоя завод – казва той. – Пред очите ти е, а ти не го виждаш.
Тук вече поклащам глава недоумяващо:
- Джона, аз не мисля, че в момента ние с теб комуникираме. Виж какво, в моя завод няма излишни хора. Единственият начин да реализираме продукти от завода, е като държим всички непрекъснато заети.
- Кажи ми, Алекс, дали имате излишни количества незавършено производство във вашия завод? – пита той.
- Да, имаме – казвам аз.
- А имате ли много излишни количества незавършено производство?
- Ами …да.
- А имате ли много от многото излишни количества незавършено производство?
- Да, добре, ние имаме много, много излишъци. А ти накъде биеш?
- Осъзнаваш ли, че единственият начин, по който можеш да създадеш излишни количества незавършено производство е като имаш излишна работна ръка? – пита той.
Аз се замислям върху това. След минута се налага да стигна до извода, че той е прав – машините не се настройват и не работят сами. Следователно, единствено хората могат да създават излишните количества незавършено производство.
- Какво ми предлагаш да направя? – питам аз. – Да съкратя хора ли? Практически в момента работя с минимума на възможните щатни служители.
- Не, аз не ти предлагам да съкращаваш още хора. Но ти предлагам да потърсиш отговор на въпроса как управляваш капацитета на своя завод? И нека ти отговоря – не и според целта."