Модерен Мениджмънт

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ПРОИЗВОДИТЕЛЕН?

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ПРОИЗВОДИТЕЛЕН?

"... - А какво е производителност? Замислям се за минутка докато се опитвам да си спомня.
- Според дефиницията на моята компания, - му казвам аз - има една формула, която използваме – добавената стойност от работник е равна на …
Джона отново поклаща глава неодобряващо.
- Няма значение как я дефинира твоята компания, производителност всъщност представлява нещо друго – казва той. – Забрави за минутка за формули и подобни неща и ми кажи със свои думи и от своя опит, какво е да си производителен?
Завиваме зад един ъгъл. Пред нас виждам детекторите за метал и охраната. Имам намерение да спра тук и да му кажа довиждане, но Джона не забавя крачка.
- Просто ми кажи какво означава да бъдеш производителен? – пита той отново докато минава през детектора за метали. След това от другата страна на детектора се провиква към мен:
- За теб лично какво означава?
Слагам куфара си на лентата и го следвам през детектора. Чудя се какво ли иска да чуе той?
От отдалечения край, аз му казвам:
- Предполагам, че тя означава, че аз постигам нещо.
- Именно! – казва той. – Но постигаш нещо по отношение на какво?
- По отношение на цели – казвам аз.
- Правилно! – казва Джона.
Той бръква в джоба на ризата си под сакото и вади пура. Подава ми я.
- Приеми моите поздравления – казва той. - Когато си производителен, ти постигаш нещо от гледна точка на своята цел, нали така?
- Правилно – казвам аз докато си взимам куфарчето от лентата.
Ние търчим от гейт на гейт. Аз се опитвам да хвана ритъма на Джона и двамата да вървим в крачка.
А той ми говори:
- Алекс, аз достигнах до извода, че производителност е довеждането на една компания по-близо до целта й. Всяко едно действие, което приближава една компания до целта й, е производително действие. Всяко действие, което не води една компания близо до целта й, не е производително действие. Следиш ли ми мисълта?
- Да, но …реално, Джона, това е просто, практично и логично – му казвам аз.
- То представлява елементарна логика – казва той.
Спираме. Наблюдавам как си подава билета на гишето.
- Но това е прекалено опростено – му казвам аз. – Никаква информация не ми носи. Имам предвид, че ако аз се движа към своята цел, аз съм производителен, а ако не се движа към целта, тогава не съм производителен. И какво от това?
- Това, което ти казвам е, че производителността няма смисъл, докато не разбереш каква ти е целта – казва той.
Той взима билета си и тръгва към гейта.
- Добре тогава – казвам аз. – Човек може да я разгледа по този начин. Една от целите на моята компания е да повиши ефективността. Затова, когато аз повишавам ефективността, аз съм производителен. Логично е.
Джона спира вцепенен и се обръща към мен.
- Знаеш ли какъв ти е проблемът на теб? – ме пита той.
- Разбира се – казвам му аз. – Трябва ми по-добра ефективност.
- Не, това не е твоят проблем. – казва той. – Твоят проблем е, че ти не знаеш каква е целта. И между другото, съществува само една единствена цел, без значение каква е компанията.
Това ме обърква за секунда. Джона отново тръгва към гейта. Изглежда всички други пътници са се качили в самолета. Останали сме само ние двамата в чакалнята. Аз не се отделям от него.
- Минутка само, моля те! Какво имаш предвид като казваш, че не знам каква е целта? Аз знам каква е целта – му казвам аз.
Вече сме пред вратата на самолета. Джона се обръща към мен. Стюардесата ни гледа отвътре.
- Така ли мислиш? Тогава ми кажи каква е целта на вашата производствена организация? – пита той.
- Целта е да произвеждаме продукти възможно най-ефективно – отговарям аз.
- Грешка. – казва Джона. – Не е това целта. Какво е истинската цел?
Аз съм втренчил празен поглед в него. Стюардесата се надвесва през вратата.
- Някой от вас двамата ще се качва ли на този самолет?
Джона й казва:
- Само секунда, моля Ви.
След това той се обръща към мен:
- Хайде, Алекс! Бързо! Кажи ми каква е истинската цел, ако я знаеш.
- Власт? – правя предположение аз.
Той изглежда изненадан.
- Съвсем не е зле, Алекс. Но власт не се получава просто въз основа на произвеждане на нещо.
На стюардесата й писва.
- Господине, ако няма да се качвате на този самолет, трябва да се върнете на терминала – казва тя сухо.
Джона я пренебрегва.
- Алекс, ти няма да можеш да разбереш какъв е смисълът на производителността, ако не знаеш каква е целта. А до тогава ти просто си жонглираш с числа и думи.
- Добре, тогава е пазарният дял – му казвам аз. – Това е целта.
- Дали? – пита ме той.
- Хей, не можеш ли да ми я кажеш? – виквам към него.
- Помисли си, Алекс. Можеш да стигнеш до отговора, използвайки собствения си мозък – ми отговаря той."