Модерен Мениджмънт

ТЕ МОЖЕ И ДА РАБОТЯТ, НО ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЛИ СА?

ТЕ МОЖЕ И ДА РАБОТЯТ, НО ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ЛИ СА?

...Тръгвам надолу към една врата и влизам в завода. От куфарчето си вземам защитните очила, които винаги нося. До едно от бюрата покрай стената има един рафт, пълен със защитни каски. Измъквам една от там, нахлупвам я и влизам вътре.
Когато завивам зад един ъгъл и влизам в една от работните зони, без да искам изненадвам трима мъже, които седят на пейката в една ниша. Те са си разделили един вестник, четат го и си говорят. Единият от тях ме вижда. Той сръгва другите. Сгъват и скриват вестника така изящно, сякаш змия се шмугва и изчезва в храстите. Всичките трима някак небрежно изведнъж придобиват целеустременост и се разотиват в три различни посоки.
Друг път можех да подмина случая, но днес той ме вбесява. Мамка му, почасовите работници знаят, че заводът е в беда! След съкращенията, които направихме, те би трябвало да знаят! Човек би си помислил, че всички те ще се опитат да работят повече, за да спасят това място. Но ето че тук имаме трима работници, всичките от които изкарват вероятно между десет и дванадесет долара на час, и които седят и бездействат. Отивам и намирам техния супервайзор
След като му казвам, че трима от неговите хора се мотаят и нищо не вършат, той ги оправдава с това, че те почти си били изкарали нормата и чакали още части.
Тогава аз му казвам:
- Ако не можеш да им запълниш времето с работа, аз ще открия отдел, който ще може. А сега им намери с какво да се занимават. Или хората употребяваш, или с тях се прощаваш. Схващаш ли?
Поглеждам през рамо от края на пътеката. Супервайзорът сега е накарал тримата работници да преместват някакви материали от едната страна на пътеката до другата. Знам, че вероятно това е само, за да не бездействат, но какво пък – тези хора поне работят. Ако не бях направил забележка, кой знае колко дълго време щяха да си седят там.
И тогава ми просветва: тези тримата там в момента вършат нещо, но дали тяхното нещо ни помага да правим пари? Те може и да работят, но производителни ли са?

...Мога ли да приема, че да караш хората да работят и да правиш пари е едно и също? В миналото бяхме склонни да го правим. Основното правило беше да караме всеки и всичко да работят непрекъснато и да продължаваме да завършваме продукта и да го пускаме на пазара. А когато няма никаква работа за вършене, да създаваме такава. А когато не можем да създадем работа, да сменяме работниците, И когато въпреки това все още не можем да ги накараме да работят, да ги съкратим.
Оглеждам се наоколо и виждам, че повечето хора в момента работят. Тук вътре бездействащите хора са изключение. Почти всички работят непрекъснато през цялото време. А ние не правим пари."